Haal @nder geld naar Zutphen!

Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is er niets wezenlijks veranderd in de bancaire sector. Een volgende crisis kan zomaar uitbreken. “Dat is volgens mij geen controversiële uitspraak”, zegt Joris Luyendijk. 'Gewoon' geld is niet neutraal. Geld heeft vele spelregels. Geld stuurt de maatschappij een kant op die niet sociaal en duurzaam is. Geld heeft een monopolie waardoor het omvallen van een bank wereldwijd kan leiden tot grote verstoringen in de distributie van goederen. Meer hierover.

Borro Zutphen wil met het burgerinitiatief '@nder geld' een andere economie naar Zutphen halen onder de naam: "Borro Zutphen". Binnen een 'community' betalen we elkaar met een eigen digitale rentevrije munt: 'De Borro'. Een nieuwe, betere economie kan alleen plaats vinden als we daar bewust voor kiezen. Bij inschrijving krijg je direct een online rekening en een mobiele betaal app. Daarmee bouwen we samen aan een groter complementair geldsysteem, een lokale 'marktplaats' met @nder geld, zonder banken, rente en aandeelhouders.

Waarom is dit juist voor Zutphen van belang?

In de meeste regio’s stroomt er meer geld uit dan dat er binnenkomt. In Zutphen is dat helaas heel goed zichtbaar. Geld en mensen stromen de regio uit waardoor er krimpregio's ontstaan met weinig perspectief op werkgelegenheid en bedrijvigheid. Prijzen dalen en marges staan onder druk. Door elkaar met lokaal geld te betalen, betaal je niet alleen voor een lokaal product of dienst, je geeft ook je waarden door aan de volgende ondernemer of persoon, en die weer aan de volgende. De Borro voegt meerdere keren waarde toe in de regio. We maken de regio letterlijk en figuurlijk 'rijker'. De Borro draagt bij aan een zelfredzame samenleving die minder afhankelijk wordt van (financiële) invloeden van buitenaf. Voor deze doorbraak vragen we je stem. Je kan je steun uiten door gewoon mee te doen.

Andere waarden

veroorzaken een nieuwe tijd!

Onze samenleving en economie worden steeds meer gedomineerd door aandeelhouderswaarde, winst en ongeremde economische groei. Het is een samenleving waarin menselijke, duurzame en ondernemende waarden ondergeschikt zijn aan het financieel rendement. Steeds meer mensen en ondernemers voelen zich niet meer thuis in deze samenleving. Deelname aan de samenleving en economie wordt onmogelijk gemaakt. Menselijke capaciteiten worden buiten spel gezet, startende ondernemers komen nauwelijks aan kredieten en mensen en bedrijven met schulden nemen toe. Het is een samenleving waarin geld het doel is geworden in plaats van een middel.

Het is belangrijk dat er ook ruimte is voor een ander geluid. Een economie en samenleving die komt met alternatieven en bewust andere keuzes maakt. Een samenleving waarin geld verdienen niet het doel is, maar een middel is om bepaalde wensen en waarden te realiseren. Een krachtige weerbare samenleving die minder kwetsbaar is voor financiële risico's van banken, werkloosheid en schulden. Met een @nder soort geld maken we samen een andere samenleving en economie mogelijk. Een samenleving waarin alle menselijke capaciteiten gebruikt kunnen worden, mensen niet aan de kant staan en waar ondernemers weer dromen kunnen realiseren. Met een @nder soort geld stimuleren we de lokale duurzame economie waarin menselijke interactie en contact belangrijke waarden zijn. Voor deze doorbraak vragen we uw stem. Wil jij je passie kunnen volgen en tegelijkertijd bijdragen aan het economisch herstel van Zutphen? Doe mee en meld je aan via onderstaande button.

Een @nder soort geld

In de financiële sector is het ondanks de crisis weer "business as usual" met hoge bonussen en speculatie. De winsten gaan naar de banken en aandeelhouders, terwijl de risico’s worden afgeschoven op de belastingbetaler en ondernemer. En juist nu bedrijven staan te springen om klanten en leningen, haken de banken af. Daarom is er nu @nder geld: een samenwerking van groepen mensen, bedrijven en organisaties die onderling bankieren op een wijze die beter is voor mens, milieu en economie. Deze groepen gebruiken het Circuit Nederland als betaalplatform om elkaar te betalen met een lokaal digitaal ruilmiddel. Elke groep (community), kan zijn of haar eigen naam geven aan deze ruilmiddelen. In Zutphen betalen we met De Borro.

Economische duurzaamheid

Met de Borro kunt u onderling betalingen doen en producten aankopen bij lokale bedrijven bij u in de buurt zonder tussenkomst van een bank. Geldstromen circuleren meer en langer binnen de regio. Iedere Borro creëert meerdere keren waarde binnen de lokale economie. Hiermee versterken we de economische duurzaamheid van de regio.

Sociale duurzaamheid

Met de Borro kunnen meer mensen deelnemen aan de lokale economie omdat iedereen dan meer te besteden heeft. Lokale bedrijven gaan op zoek naar ongebruikte capaciteit. Dat bevordert de sociale duurzaamheid in de regio. Een eigen lokale munt activeert mensen en vergroot de betrokkenheid in de samenleving.

Ecologische duurzaamheid

De Borro bevordert de ecologische duurzaamheid van lokaal geproduceerde goederen en diensten. Er worden minder kilometers gemaakt. Doordat de Borro geen rente kent is exponentiële groei geen noodzaak meer. We ruilen, kopen en leveren producten en diensten die bijdragen aan een gezonde en duurzame lokale economie voor onszelf en al onze komende generaties.

De Borro in Zutphen

In Zutphen kan vanaf - naar verwachting - vanaf 2018 betaald worden met de 'Borro'. Deze digitale munt is ook te gebruiken in andere Nederlandse steden met een lokale munt. Grote ketens en multinationals hebben geen lokaal belang en worden daarom uitgesloten. Een 'Borro' is inwisselbaar voor een euro en andersom. Ze zijn gelijk voor de belasting. Het verschil is dat de 'Borro' een ruilmiddel, een stuk gereedschap is met eigenschappen die de lokale gemeenschap dient. Het is een rentevrij ruilmiddel, geeft directe toegang tot werkkapitaal in de regio, stimuleert sterke lokale groepen, genereert extra omzet en zorgt voor goedkope kredieten voor starters en het MKB. Hieronder een aantal voorbeelden van betaalmiddelen, zoals reeds ingezet in o.a. Groningen en Breda:

Versterkt lokale economie

De 'Borro' creëert meer waarde doordat het binnen de regio circuleert. Doordat er lokaal meer te besteden is ontstaat er ruimte voor meer ondernemers. Ondernemers krijgen zo een hogere, aanvullende omzet. ‘Werkloze’ capaciteit wordt sneller benut. Gemeente-uitgaven hebben meer lokale impact. De gemeenten ontvangen meer (lokale) belasting.
Lees verder...

Verhoogt omzet

Door de 'Borro' blijft er meer geld lokaal in omloop omdat verkregen 'Borro's' weer lokaal besteedt worden. Ervaringen in bijv. Bristol leert dat elke ingebrachte Bristol-pound meer dan 2,5 keer aan economische waarde creëert, tegen enkel 1,4 keer voor een Pound. Een krachtige lokale economie is minder afhankelijk van ‘financiële’ mondiale invloeden en betrekt zowel de burgers, organisaties, ondernemers als overheden.
Lees verder...

Verdiept klantenbinding

Een lokale munt doorbreekt anonieme relaties tussen consument en producent. Het geeft onderlinge handel weer een gezicht. Consumenten kopen graag producten en diensten bij producenten en elkaar indien men dezelfde waarden met elkaar deelt.
Lees verder

Deelt waarden

Consumenten kopen graag producten en diensten bij producenten en elkaar indien men dezelfde waarden met elkaar deelt. Zoals eerlijkheid, openheid en gelijkheid. In Sardinië hebben bedrijven die mee doen aan de Sardex structureel 1500 euro per maand meer te besteden. De 'Borro' creëert waarde door ongebruikte capaciteit van de 'oude' economie in te zetten voor de transitie naar een 'nieuwe' economie. Lees verder...

Het 'Circuit Nederland'

Het Circuit Nederland is een samenwerkingsverband van lokaal geld-initiatieven (zgn. 'community's) gefaciliteerd door de Social Trade Organisation (STRO). Het introduceert een lokaal, digitaal betaalsysteem tussen ondernemers, consumenten en overheden. Naast lokale en regionale community’s zijn er landelijk opererende initiatieven. Deze community’s bestaan uit groepen particulieren, bedrijven, verenigingen of coöperatieven die een gezamenlijk doel nastreven zoals bijvoorbeeld: het stimuleren van de lokale economie, duurzaam ondernemen, het maken van kunst, investeringen in duurzame energie. Lees meer op de site van: het circuit Nederland.

Voor de handel tussen de verschillende community’s bestaat er een standaard muntsoort : de @ndere euro. Iedere community heeft de mogelijkheid een eigen naam te kiezen voor de @ndere euro! Dus de ene community kan kiezen voor de 'Borro', een andere voor de ‘Groninger Gulden’, en weer een andere voor het 'Breda Geld’. De community munten zijn een bepaalde tijd in omloop binnen het circuit, we noemen de community munten daarom ook wel termijn euro’s. Na een bepaalde termijn zijn ze inwisselbaar voor euro’s. Onderling blijven ze dus uiteindelijk uitwisselbaar en om te zetten in EURO's. Om de munten binnen een community te houden kan een community ervoor kiezen een ‘koop-lokaal-prikkel’ in te stellen. Het overkoepelende Circuit Nederland zorgt ervoor dat er na afloop van de termijn EURO’s beschikbaar zijn, ongeacht uit welke community de termijn-euro’s afkomstig zijn.

Voor wie?

Zoals iedereen weet heb je voor een succesvol betaalmiddel betrokkenheid van alle deelnemers van de samenleving nodig. Naast het MKB en de consumenten liggen er veel kansen voor organisaties, overheden, de stad en de provincie. Help dus mee een @nder soort geld naar Zutphen te halen. Wij hebben die ambitie. Dat is onze droom. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Door samen de Borro te gebruiken als betaalmiddel kunnen we die droom waar maken. Doe je mee?

Particulieren

Bij iedere betaling weet je dat de ondernemer jouw geld weer bij een andere ondernemer in de regio besteedt. Zo brengt jouw betaling een kringloop van lokale betalingen op gang. Dat is goed voor de lokale economie, goed voor de mensen en goed voor de natuur. Lees verder...

Ondernemers

Kleine ondernemers hebben moeite om het hoofd boven water te houden in een wereld van grote winkelketens en mondiale internetshops. De 'Zutphense Borro' is een betaalnetwerk waarin ondernemers elkaar onderling steunen en betalen met digitaal geld. Lees verder...

Organisaties

Woningbouwverenigingen, wijkorganisaties en lokale partners investeren veel in de wijk en buurt. Een @nder soort geld zorgt ervoor dat dit lokale geld in de buurt en wijk blijft en terugstroomt naar de organisaties en buurt. Samen bouw je de buurt op met lokaal geld. Lees verder...

Overheden

@nder geld zorgt voor meer zelfredzaamheid in de buurt en wijk. Meer mensen kunnen deelnemen aan de lokale economie. Dat betekent een stabielere economie die zelfs tijdens de volgende financiële crisis de banen weet te creëren die nodig zijn om onze jonge mensen in de regio te houden. Lees verder...

Doe mee en meld je aan!

Haal @nder geld naar Zutphen!

Doe mee en help een @nder soort geld naar Zutphen te halen. Klik op de button "Nu aanmelden!". Over ongeveer een jaar hopen wij voldoende aspirant-deelnemers in onze community te hebben om De Borro bestaansrecht te geven. Vanaf dat moment zal Borro Zutphen samen met Stichting STRO nieuwe diensten introduceren waarmee we het systeem, de softwareontwikkeling en de betrokken organisaties kunnen uitbreiden.

online_bankieren_small

Mobiele Betaal App

Via de moderne app kun je gemakkelijk met 1 vinger geld overmaken of ontvangen. Zeer persoonlijk, via de profielfoto's van je klanten, winkels, vrienden of kennissen of andere deelnemers.

online_bankieren_small

Online Bankieren

Gemakkelijk en veilig via iedere browser je rekening beheren, geld overmaken en met alle andere leden communiceren.

Inschrijven is makkelijk en kost eenmalig een tegemoetkoming in de administratiekosten. Na registratie kunt u direct zowel naar onze eigen leden als naar leden van andere communities geld overmaken, want alle communityleden zitten samen in het Nederlandse netwerk 'het Circuit Nederland'. Ook kunt u direct gebruik maken van de app voor de smartphone, beschikbaar voor iOS en Android telefoons.

Ondernemers

Ondernemers zijn een zeer belangrijke deelnemersgroep. Door de 'Borro' te gebruiken, kiezen ze voor werken met andere ondernemers uit de eigen lokale samenleving. Deelnemen als ondernemer: inschrijfkosten €25,03 en jaarlijkse bijdrage van €50,- Er worden geen transactiekosten in rekening gebracht.

Consumenten

Consumenten geven de 'Borro' een gezicht, maken de Borro een trots merk van onze lokale samenleving. Voor het deelnemen als consument betaal je €25,03 inschrijvingskosten. Donaties worden zeer op prijs gesteld om de aanloopkosten van het systeem te dekken.

Gemeenten

De rol van gemeenten is niet te onderschatten. Gemeenten hebben een grote invloed op de lokale economie en samenleving via de vele sociale, culturele, sport, economische en duurzaamheid programma’s die uitgevoerd worden. Gemeenten kunnen zich aanmelden als zijnde ondernemer.

Online bankieren met de Zutphense Borro

Probeer het zelf

Nadat je je ingeschreven hebt krijg je een email met login gegevens van je Borro rekening. Je kunt daarmee direct inloggen op de online bankomgeving (en de mobiele app) van De Zutphense Borro. Probeer het hier en voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Deelnemer login

Of download de app!

Je kunt hier de mobiele app downloaden: iPhone, iPad of Android. Als je de app geïnstalleerd hebt moet je eenmalig de url van de community invoeren: https://borro-zutphen.nl. Klik hier om te zien hoe dat moet. Betalen via de app is nog eenvoudiger met behulp van QR codes. De bankpas met nfc technologie is de simpelste manier voor transacties in winkels.

Nieuws

Bekijk hier alle nieuwsberichten
feb 1
feb 1

Voorlopig Bestuur Borro:

Tijdens de laatste bijeenkomst van de initiatiefgroep is een voorlopig bestuur gevormd:   Voorzitter/Secretaris: Maurits in ’t Veld – voorzitter@borro-zutphen.nl Penningmeester/webmaster: Jan Ruijgrok – webmaster@borro-zutphen.nl Lid: Michel de Bakker – michel@borro-zutphen.nl Lid: Rense Houwing – rense@borro-zutphen.nl Lid: Rob Gort – rob@borro-zutphen.nl

  Read more

Samenwerking

Borro Zutphen werkt samen met de volgende partners
Partner
Partner

Boek: "Over een @nder soort geld"

Digitaal ruilmiddel nu beschikbaar in Nederland!

Een-ander-soort-geldOp 26 september 2014 is “Een @nder soort geld” uitgekomen. Geld en banken lijken een onveranderlijk bolwerk, maar in dit nieuwe STRO-boek leest u dat doorbraken op komst zijn. Doorbraken naar een soort geld en manier van bankieren, die de belangen van mens en milieu wel dienen. Het nieuwe doorgeef boek: 'eigen geld maken' is gratis wanneer het boek doorgegeven wordt. Het boek gaat over geldinnovatie die ten gunste komt aan de regio. Door te schuiven met parameters kunnen we geld duurzamer en efficiënter inzetten.

Is een ander soort geld mogelijk, dat tot een eerlijker, effectiever en duurzamer samenleving leidt?

Twee betrokken mensen met een totaal verschillende achtergrond raken in gesprek. Werelden botsen. De één is opgeleid als econoom en heeft net haar baan bij een bank opgezegd. De ander is verantwoordelijk voor de innovatieve handels- en geldsystemen die Social Trade Organisation (STRO) op verschillende plekken in de wereld test. De oud-bankier twijfelt of er alternatieven bestaan voor het huidige geld. Toch wint haar nieuwsgierigheid het van haar scepsis en ze verdiept zich in het werk van STRO. Haar wordt gevraagd tal van de gevestigde denkbeelden over geld en economie kritisch te overdenken. Dit boek verrast: speculatie als belangrijkste functie van geld; en hoe ict-innovaties het monopolie van banken veel fundamenteler bedreigen dan Bitcoin doet.

In een apart gedeelte van het boek beschrijft STRO directeur Henk van Arkel de actualiteit van het @ndere geld, dat STRO nu samen met haar partners in Europa neerzet. Dit gebeurt al in Bristol, Catalonië, Lombardije en op Sardinië. De realisatie van deze Social Trade Credit Circuits geschiedt met steun van de EU. Het is geld dat juist werkt tijdens een crisis! Lees in dit boek hoe met uw hulp en de inzet van IT-innovaties ook in Nederland een alternatief kan worden gerealiseerd voor de doodlopende weg van de banken en financiële markten. Dit wordt een historische gebeurtenis. Want nooit waren er twee soorten geld tegelijk.

Een @nder soort geld is een boek voor iedereen, zonder vaktermen en moeilijk gedoe. De vorm van een gesprek maakt het zeer begrijpelijk. Het is voor eenieder die wil weten hoe het echt zit met de euro, de crisis en wat eraan gedaan kan worden. Het is een volkomen origineel geluid dat stoelt op in de praktijk geteste ideeën. Het is een boek geworden met een frisse blik op wat geld nu eigenlijk is, hoe het ‘werkt’ in ons voordeel èn in ons nadeel; en waarom een tweede munt handig is.

Download het boek hier gratis!

Let op:
Ondertussen is er bij de tweede oplage besloten het boek te splitsen in:
"EIgen geld maken: @nder geld" door Henk van Arkel
"Over een @nder soort geld" door Helen Toxopeus in gesprek met Henk van Arkel

Een-ander-soort-geld
Beiden te bestellen in de webshop van STRO. Ook als doorgeefboek hier te downloaden.

Doorbraak

Wat zijn onze doelen? Hoever zijn we?

Het Circuit kan alleen goed functioneren als er voldoende bestedingsmogelijkheden zijn voor de Borro's en termijn-euro's. Er moet iets te ruilen blijven. Er moet voldoende vraag en aanbod van producten en diensten zijn binnen de community. Tijdens economische crises ontstaan er vaak verschillende ruilsystemen. Ruilsystemen met LETS blijven vaak klein omdat vraag en aanbod beperkt blijft en de waarde van LETS niet gekoppeld is aan een vaste waarde zoals de euro. Het Circuit kiest bewust voor een koppeling aan de (Termijn) Euro. Op die manier blijft de gecreëerde waarde in Borro's tot een bepaalde periode binnen de regio. Maar houden bedrijven en particulieren de mogelijkheid om Borro's in te wisselen voor euro's om bijvoorbeeld belastingen te betalen. Binnen het Circuit zijn we niet voor of tegen de euro als munt. Maar bieden we een extra mogelijkheid aan om de lokale economie te stimuleren. Uiteindelijk maken de deelnemers die keuze.

MKB accounts
Consumenten
Borro's

Meer deelnemers betekent een grotere kans op succes: Met 10 deelnemers verkoop je een idee. Met 100 word je nog steeds niet serieus genomen door grote partijen. Bij 1.000 wordt het interessant. Bij 10.000 worden we serieus genomen. Bij 100.000 doen grotere partijen ook mee. Het eind 2014 opgerichte Circuit Nederland zat begin 2016 op 500+ leden, dus van 'niet serieus' op weg naar 'interessant'. Hoe meer deelnemers er mee doen, hoe groter het signaal is dat we een andere economie willen. Een economie die niet gebaseerd is op schuld, uitsluiting en financiële oneindige geldcreatie, maar op reële tastbare duurzame productie en consumptie.

Spelregels

Als u zich inschrijft wordt u lid bij de community 'Borro Zutphen'’. U kunt zowel naar onze eigen leden als naar leden van andere communities geld overmaken, want iedereen zit samen in het Nederlandse netwerk van communities ('het Circuit Nederland'). Elke community kan zich onderscheiden door de munt eigenschappen mee te geven die de spelregels bepalen. Zo maakt deze aanpak 'evolutie' mogelijk en zullen de communities met de meest succesvolle munten (regels) overleven.

Koop-lokaal-prikkel
Zo zal lokaal geld, bedoelt om in een regio te circuleren, een 'koop-lokaal-prikkel' gebruiken. Deze prikkel creëert drempel (heffing) die het voordeliger maakt om binnen de community te handelen dan buiten de community producten en/of diensten af te nemen. Deze drempel wordt pas ingesteld als de community van enige omvang is.

Liggeld
Naast de eenmalige (crowdfunding) donatie, een abonnement voor het gebruik van een betaalpas, kan een community voor iedere rekening boven een bepaald plafond liggeld (in financiële termen demurrage ) rekenen over het (positieve) saldo. Dit liggeld is bedoeld om het oppotten van veel geld op 1 rekening te voorkomen en zo te zorgen voor een prikkel om het te besteden. Daarmee stimuleren we de circulatie van lokaal geld in de regio. Geld moet immers rollen. Momenteel wordt dit instrument NIET gebruikt. Lees verder.

De 'termijn' van de termijn-EURO
De 'termijn' van de 'termijn-euro' bepaalt hoelang het geld in de regio circuleert voordat het buiten de regio uitgegeven kan worden of dat er EURO's voor worden teruggekocht. De lengte van lokale circulatie wordt bepaald door de termijn (dat is letterlijk een 'teller' die aftelt op je Borro rekening), en die wordt bepaald op het moment dat het geld in omloop komt. Lees verder.

Wij houden u op de hoogte van de spelregels van 'De Zutphense Borro'. Elk kwartaal ontvangt u onze nieuwsbrief met daarin een overzicht van de spelregels en de op dat moment geldende instellingen.