Haal @nder geld naar Zutphen!

Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is er niets wezenlijks veranderd in de bancaire sector. Een volgende crisis kan zomaar uitbreken. “Dat is volgens mij geen controversiële uitspraak”, zegt Joris Luyendijk. 'Gewoon' geld is niet neutraal. Geld heeft vele spelregels. Geld stuurt de maatschappij een kant op die niet sociaal en duurzaam is. Geld heeft een monopolie waardoor het omvallen van een bank wereldwijd kan leiden tot grote verstoringen in de distributie van goederen. Meer hierover.

Borro Zutphen wil met het burgerinitiatief '@nder geld' een andere economie naar Zutphen halen onder de naam: "Borro Zutphen". Binnen een 'community' betalen we elkaar met een eigen digitale rentevrije munt: 'De Borro'. Een nieuwe, betere economie kan alleen plaats vinden als we daar bewust voor kiezen. Bij inschrijving krijg je direct een online rekening en een mobiele betaal app. Daarmee bouwen we samen aan een groter complementair geldsysteem, een lokale 'marktplaats' met @nder geld, zonder banken, rente en aandeelhouders.

Waarom is dit juist voor Zutphen van belang?

In de meeste regio’s stroomt er meer geld uit dan dat er binnenkomt. In Zutphen is dat helaas heel goed zichtbaar. Geld en mensen stromen de regio uit waardoor er krimpregio's ontstaan met weinig perspectief op werkgelegenheid en bedrijvigheid. Prijzen dalen en marges staan onder druk. Door elkaar met lokaal geld te betalen, betaal je niet alleen voor een lokaal product of dienst, je geeft ook je waarden door aan de volgende ondernemer of persoon, en die weer aan de volgende. De Borro voegt meerdere keren waarde toe in de regio. We maken de regio letterlijk en figuurlijk 'rijker'. De Borro draagt bij aan een zelfredzame samenleving die minder afhankelijk wordt van (financiële) invloeden van buitenaf. Voor deze doorbraak vragen we je stem. Je kan je steun uiten door gewoon mee te doen.