Doorbraak

Wat zijn onze doelen? Hoever zijn we?

Het Circuit kan alleen goed functioneren als er voldoende bestedingsmogelijkheden zijn voor de Borro's en termijn-euro's. Er moet iets te ruilen blijven. Er moet voldoende vraag en aanbod van producten en diensten zijn binnen de community. Tijdens economische crises ontstaan er vaak verschillende ruilsystemen. Ruilsystemen met LETS blijven vaak klein omdat vraag en aanbod beperkt blijft en de waarde van LETS niet gekoppeld is aan een vaste waarde zoals de euro. Het Circuit kiest bewust voor een koppeling aan de (Termijn) Euro. Op die manier blijft de gecreëerde waarde in Borro's tot een bepaalde periode binnen de regio. Maar houden bedrijven en particulieren de mogelijkheid om Borro's in te wisselen voor euro's om bijvoorbeeld belastingen te betalen. Binnen het Circuit zijn we niet voor of tegen de euro als munt. Maar bieden we een extra mogelijkheid aan om de lokale economie te stimuleren. Uiteindelijk maken de deelnemers die keuze.

MKB accounts
Consumenten
Borro's

Meer deelnemers betekent een grotere kans op succes: Met 10 deelnemers verkoop je een idee. Met 100 word je nog steeds niet serieus genomen door grote partijen. Bij 1.000 wordt het interessant. Bij 10.000 worden we serieus genomen. Bij 100.000 doen grotere partijen ook mee. Het eind 2014 opgerichte Circuit Nederland zat begin 2016 op 500+ leden, dus van 'niet serieus' op weg naar 'interessant'. Hoe meer deelnemers er mee doen, hoe groter het signaal is dat we een andere economie willen. Een economie die niet gebaseerd is op schuld, uitsluiting en financiële oneindige geldcreatie, maar op reële tastbare duurzame productie en consumptie.