De Borro in Zutphen

In Zutphen kan vanaf - naar verwachting - vanaf 2018 betaald worden met de 'Borro'. Deze digitale munt is ook te gebruiken in andere Nederlandse steden met een lokale munt. Grote ketens en multinationals hebben geen lokaal belang en worden daarom uitgesloten. Een 'Borro' is inwisselbaar voor een euro en andersom. Ze zijn gelijk voor de belasting. Het verschil is dat de 'Borro' een ruilmiddel, een stuk gereedschap is met eigenschappen die de lokale gemeenschap dient. Het is een rentevrij ruilmiddel, geeft directe toegang tot werkkapitaal in de regio, stimuleert sterke lokale groepen, genereert extra omzet en zorgt voor goedkope kredieten voor starters en het MKB. Hieronder een aantal voorbeelden van betaalmiddelen, zoals reeds ingezet in o.a. Groningen en Breda:

Versterkt lokale economie

De 'Borro' creëert meer waarde doordat het binnen de regio circuleert. Doordat er lokaal meer te besteden is ontstaat er ruimte voor meer ondernemers. Ondernemers krijgen zo een hogere, aanvullende omzet. ‘Werkloze’ capaciteit wordt sneller benut. Gemeente-uitgaven hebben meer lokale impact. De gemeenten ontvangen meer (lokale) belasting.
Lees verder...

Verhoogt omzet

Door de 'Borro' blijft er meer geld lokaal in omloop omdat verkregen 'Borro's' weer lokaal besteedt worden. Ervaringen in bijv. Bristol leert dat elke ingebrachte Bristol-pound meer dan 2,5 keer aan economische waarde creëert, tegen enkel 1,4 keer voor een Pound. Een krachtige lokale economie is minder afhankelijk van ‘financiële’ mondiale invloeden en betrekt zowel de burgers, organisaties, ondernemers als overheden.
Lees verder...

Verdiept klantenbinding

Een lokale munt doorbreekt anonieme relaties tussen consument en producent. Het geeft onderlinge handel weer een gezicht. Consumenten kopen graag producten en diensten bij producenten en elkaar indien men dezelfde waarden met elkaar deelt.
Lees verder

Deelt waarden

Consumenten kopen graag producten en diensten bij producenten en elkaar indien men dezelfde waarden met elkaar deelt. Zoals eerlijkheid, openheid en gelijkheid. In Sardinië hebben bedrijven die mee doen aan de Sardex structureel 1500 euro per maand meer te besteden. De 'Borro' creëert waarde door ongebruikte capaciteit van de 'oude' economie in te zetten voor de transitie naar een 'nieuwe' economie. Lees verder...