Het 'Circuit Nederland'

Het Circuit Nederland is een samenwerkingsverband van lokaal geld-initiatieven (zgn. 'community's) gefaciliteerd door de Social Trade Organisation (STRO). Het introduceert een lokaal, digitaal betaalsysteem tussen ondernemers, consumenten en overheden. Naast lokale en regionale community’s zijn er landelijk opererende initiatieven. Deze community’s bestaan uit groepen particulieren, bedrijven, verenigingen of coöperatieven die een gezamenlijk doel nastreven zoals bijvoorbeeld: het stimuleren van de lokale economie, duurzaam ondernemen, het maken van kunst, investeringen in duurzame energie. Lees meer op de site van: het circuit Nederland.

Voor de handel tussen de verschillende community’s bestaat er een standaard muntsoort : de @ndere euro. Iedere community heeft de mogelijkheid een eigen naam te kiezen voor de @ndere euro! Dus de ene community kan kiezen voor de 'Borro', een andere voor de ‘Groninger Gulden’, en weer een andere voor het 'Breda Geld’. De community munten zijn een bepaalde tijd in omloop binnen het circuit, we noemen de community munten daarom ook wel termijn euro’s. Na een bepaalde termijn zijn ze inwisselbaar voor euro’s. Onderling blijven ze dus uiteindelijk uitwisselbaar en om te zetten in EURO's. Om de munten binnen een community te houden kan een community ervoor kiezen een ‘koop-lokaal-prikkel’ in te stellen. Het overkoepelende Circuit Nederland zorgt ervoor dat er na afloop van de termijn EURO’s beschikbaar zijn, ongeacht uit welke community de termijn-euro’s afkomstig zijn.