Samenwerking, delen, ongebruikte bronnen
Eigen domein Borro?
Wederzijds krediet

1: economische duurzaamheid: omdat je ondernemers wilt hebben die nu niet goed kunnen ondernemen in het euro systeem.
2: sociale duurzaamheid: omdat er heel veel ongebruikte capaciteiten zijn van talenten die nu niet benut worden.
3: ecologische duurzaamheid: omdat je op een circulaire, natuurlijke manier wil produceren en consumeren. Zonder dat je daar de natuur mee schaadt of uitput.

Termijn EURO Termijn is drie maanden

Opbrengsten voor de community

Omloopheffing van termijn-euro’s (1% per maand)

Lidmaatschap (door community zelf te bepalen)

Wat biedt Circuit Nederland community’s?

Het Circuit biedt een betalingsplatform waar groepen van consumenten, bedrijven, overheden en andere organisatie handelen met een onderling betaalmiddel: termijn-euro’s. Dit betalingsplatform biedt de volgende mogelijkheden:

Uitwisseling van vraag en aanbod op een marktplaats van de community

Vraag en aanbod van andere community’s bekijken en mogelijkheid om met andere community’s te handelen

Gezamenlijk krediet mogelijk maken

bedrijven die een krediet nodig hebben kunnen een krediet ontvangen (na zorgvuldige beoordeling) waarbij de leverancier van de kredietnemer meebetaalt. Immers de leverancier profiteert ook van het krediet.

Geld geconditioneerd in omloop brengen

door termijn-euro’s te kopen krijgt het geld de eigenschap mee dat het voor een bepaalde tijd alleen binnen het Circuit besteed kan worden. Hiermee kan het niet zomaar uit de lokale economie verdwijnen.

Mogelijkheid om eigen doelstellingen te realiseren
r moet een stukje in over geduld, lange adem, sociale verandering. Diverse experimenten met ander geld tonen aan….
Dat de doorbraak nog wel even op zich laat wachten en kip-ei…. Er moet een bepaald volume hebben…
Goed uitleggen dat het om het mogelijk maken dat er betaald kan worden niet dat het lijkt dat er al een product is…
itleggen dat ie NAASt de euro bestaat en de euro niet vervangt.
Uitleggen dat dit systeem voor en door burgers is